Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg

Het antwoord op dit Woo-verzoek is uitgesteld. Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken een beslissing moeten nemen en door (details)

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Rosmalen, 25 augustus 2022
Betreft: Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u – met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om alle relevante documenten, beleidsstukken en memo’s binnen de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Rosmalen (van voor de fusie met gemeente ’s-Hertogenbosch over het onderwerp Oostelijke Landweg of Ontsluitingsweg.

Ik verzoek u vriendelijk om mij op voorhand te berichten of er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.