Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg

Tom Kremers deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Rosmalen, 25 augustus 2022
Betreft: Wob-verzoek omtrent informatie Oostelijke landweg cq Ontsluitingsweg

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u – met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om alle relevante documenten, beleidsstukken en memo’s binnen de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Rosmalen (van voor de fusie met gemeente ’s-Hertogenbosch over het onderwerp Oostelijke Landweg of Ontsluitingsweg.

Ik verzoek u vriendelijk om mij op voorhand te berichten of er aan het verstrekken van deze informatie kosten zijn verbonden.