WOB verzoek ontvangsten en besteding Jetta Klijnsma gelden 2021, 2020, 2019 en 2018

Chris de Vries deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente s-Hertogenbosch inzake hun besluit op dit verzoek.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Ook de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de laatste jaren de zg. Jetta Klijsma gelden ontvangen. Kunt u mij op ontvangst van dit bericht mededelen hoe hoog het bedrag van de ontvangen gelden per jaar bedroeg en waaraan deze gelden zijn besteed. Gelet op de naderende Gemeenteraadsverkiezingen verwacht ik op ontvangst van dit bericht een ontvangstbevestiging én uiterlijk op vrijdag 18 februari as uw inhoudelijke reactie. Dit ivm het verkiezingsdebat dat op vrijdag 18 februari ’s avonds plaatsvindt in Sociaal Trefcentrum Helftheuvel.

Hoogachtend,
C.M. de Vries
Bentinckplein 110
3039KR ROTTERDAM
Mail: [email address]

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Ik wil u er nogmaals op wijzen dat u nalatig bent in het tijdig antwoorden op het WOB verzoek. Ik geef u nog 5 werkdagen de tijd om het verzoek op te volgen.

Hoogachtend,

Chris de Vries