WOB verzoek ontvangsten en besteding Jetta Klijnsma gelden 2021, 2020, 2019 en 2018

Chris de Vries deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Oss

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Oss.

Geachte Gemeente Oss,

Ook de gemeente Oss heeft de laatste jaren de zg. Jetta Klijsma gelden ontvangen. Kunt u mij op ontvangst van dit bericht mededelen hoe hoog het bedrag van de ontvangen gelden per jaar bedroeg en waaraan deze gelden zijn besteed. Gelet op de naderende Gemeenteraadsverkiezingen verwacht ik op ontvangst van dit bericht een ontvangstbevestiging én uiterlijk 28 februari 2022 uw inhoudelijke reactie. Dit in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande.
Dit verzoek is ad random naar meerdere Nederlandse gemeenten verstuurd.

Hoogachtend,

Chris de Vries
Bentinckplein 110
3039 KR ROTTERDAM

Gemeente Oss

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij zorgen ervoor dat deze op de goede afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oss

 

Wilt u meer weten over de gemeente Oss? Kijk dan op www.Oss.nl<http://www.oss.nl//ohttp://www.oss.nl/>

Wij zijn trots op Oss en laten dat graag zien!

www.datisoss.nl<http://www.datisoss.nl//ohttp://www.dati...>

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.