Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Schillings bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Geachte Gemeente Cuijk,

Graag zou ik van u ontvangen

1) Het aantal Woo verzoeken dat de gemeente ontvangen heeft
2) hoeveel Woo verzoeken inhoudelijk van welke aard? (bijvoorbeeld, maar niet limitatief: beleid, inspectie, beslissingen over individuele zaken (zoals vergunningen) et cetera),
3) hoeveel Woo verzoeken via welke kanalen binnen zijn gekomen (bijvoorbeeld, maar niet limitatief : mail, brief, Woo-knop, twitter, mondeling, et cetera)
4) Welk proces de gemeente heeft ingesteld om aan Woo verzoeken te voldoen (met name hoe wordt de juiste informatie gevonden, hoe werkt dat proces?)
5) in hoeverre dat Woo verzoek verwerkingsproces geautomatiseerd is
6) welke KPI's de gemeente heeft ingesteld mbt het afhandelen van Woo verzoeken
7) of de gemeente dit proces en die KPI's heeft ingericht op basis van landelijke richtlijnen, of als zelfstandige gemeente zelf heeft uitgedacht en opgezet

Tijdvak: vanaf 1-1-2020 t/m 10 aug 2022
Soort: alle soorten informatiedragers.

Hoogachtend,

M. Schillings

Geachte heer/mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij hebben uw bericht goed ontvangen. U
krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Land van Cuijk

 

0485 - 85 40 00

 

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Schillings bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.