WOO Verzoek besluitvorming opgelegde combiregeling

GJ Kettelarij deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Eindhoven

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Eindhoven,

Geachte mevrouw, meneer,

Graag wil ik u verzoeken mij inzage te geven in de besluitvorming van de gemeente Eindhoven en de driehoek rondom de opgelegde bus,- en autocombi regeling die werd opgelegd aan de supporters van De Graafschap bij de wedstrijd; Jong PSV – De Graafschap op 17 maart 2023.

Vragen die ik voor de driehoek/ gemeente heb, zijn onder andere;
Op basis van welke redeneringen/ feiten is het opleggen van deze bus,- en autocombi regeling gerechtvaardigd?
Op basis van welke feiten is deze wedstrijd ingeschaald als zijnde een risico wedstrijd?
In welke categorie is deze wedstrijd uiteindelijk (vooraf) ingeschaald?
Op basis waarvan is deze categorie aangewezen? In het geval van een calculatie systeem zou ik graag de verklarende puntentelling ontvangen.
Graag wil ik u tevens verzoeken om een uitdraai van het KVV mee te sturen, mocht u hier niet over beschikken dan wil ik u verzoeken deze bij de bevoegde instantie op te vragen en mij hiervan een afschrift te sturen.
Tot slot zou ik graag het verslag van de nabespreking van het operationeel voetbaloverleg ontvangen, zodat ik dit mee kan nemen in de aanloop naar het volgende seizoen.

Uiteraard wil ik u bij voorbaat hartelijk danken voor uw uitgebreide en onderbouwde antwoorden op bovenstaande en wil ik benadrukken dat ik elke opgelegde combiregeling zeer betreur en ik hoop dat mede door uw informatie hier voor de toekomst verbeteringen in aangebracht kunnen worden,

In afwachting van uw reactie,
Hartelijke groet,

Geert-Jan Kettelarij
Nolenslaan 15
7003 DB Doetinchem
[email address]

Gemeente Eindhoven

Beste afzender

 

Hartelijk dank voor je bericht. We sturen het bericht door naar de juiste
persoon of afdeling om het te behandelen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1

5611 EM Eindhoven

 

Gemeente Eindhoven

1 bijlage

Beste heer Kettelarij,

 

Bijgaand treft u het besluit op uw Woo-verzoek aan.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Juristen Veiligheid