Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Maarten Venderbosch bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Woo-verzoek heroverweging Windpark Goyerbrug

Maarten Venderbosch deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Houten

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het wachten is nu op Maarten Venderbosch om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Maarten Venderbosch

Geachte Gemeente Houten,

De Wet open overheid indachtig, verzoek ik u om een kopie van alle documenten sinds 20 juni 2022 (de dag van presentatie van het coalitieakkoord) tot en met heden binnen of onder uw organisatie aanwezig, die gaan over heroverweging van windpark Goyerbrug, zoals ook bedoeld in de raadsinformatiebrief met onderliggende stukken van het college van burgemeester en wethouders van Houten d.d. 22 augustus 2022, met als kenmerk 776024. Hierbij doel ik specifiek op correspondentie tussen de gemeente Houten, AKD Advocaten, Krachtwerk en de initiatiefnemer tot het beoogde windpark, Ruben Berendts namens Blue Bear Energy. Maar ook op andere documenten zoals interne e-mails, vergaderverslagen, notities, WhatsAppberichten, rapporten, brieven of memo's die betrekking hebben op de heroverweging van windpark Goyerbrug.

Hoogachtend,

Maarten Venderbosch,
AD Utrechts Nieuwsblad.

Gemeente Houten

Beste lezer,

 

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw mail.

Wij nemen deze met de grootste zorg in behandeling.

 

Dit is een automatisch verzonden bericht.

Wilt u hierop reageren? Noem dan in uw mail het onderwerp en/of de naam
van uw contactpersoon bij de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Houten

Gemeente Houten

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw,

 

Bijgaand stuur ik u per e-mail en per post een verdagingsbericht inzake uw
Woo-verzoek aan de gemeente Houten.

 

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Lieshout [6]Gemeente
Juridisch adviseur bezwaar en beroep Houten
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
m (06) 29 68 19 14
i [1]www.houten.nl
Vind
ons [2]facebook [3]twitter [4]instagram [5]linkedin
op 

 

References

Visible links
1. http://www.houten.nl/
2. https://www.facebook.com/gemhouten
3. https://twitter.com/gemhouten
4. https://www.instagram.com/gemhouten
5. https://www.linkedin.com/company/gemeent...

Gemeente Houten

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw,

 

Bijgaand stuur ik u een tussenbericht over de behandeling van uw Woo-
verzoek.

 

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Lieshout [6]Gemeente
Juridisch adviseur bezwaar en beroep Houten
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
m (06) 29 68 19 14
i [1]www.houten.nl
Vind
ons [2]facebook [3]twitter [4]instagram [5]linkedin
op 

 

References

Visible links
1. http://www.houten.nl/
2. https://www.facebook.com/gemhouten
3. https://twitter.com/gemhouten
4. https://www.instagram.com/gemhouten
5. https://www.linkedin.com/company/gemeent...

Gemeente Houten

Bericht van Gemeente Houten

[1]Gemeente Houten logo  
Nieuw beveiligd bericht van Yvonne van Lieshout (Gemeente Houten) met het
onderwerp: Woo-besluit gemeente Houten
Verzonden naar [2][Woo #734 e-mail] van het e-mailadres
[3][mailadres]
[4]Open bericht

of klik op [5]deze link om het bericht te openen.
De gemeente Houten mailt veilig met ZIVVER. Heeft u vragen of loopt u
tegen problemen aan bij het openen van dit bericht? Ga dan naar de website
van de gemeente Houten (www.houten.nl) en typ in de zoekbalk: ZIVVER. U
krijgt dan aanvullende informatie.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [6]Help Center voor meer [7]Zivver logo footer
informatie of support.

1667921858

References

Visible links
2. file:///tmp/foiextract20221108-1761661-18vkndq#
3. file:///tmp/foiextract20221108-1761661-18vkndq#
4. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
5. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
6. https://docs.zivver.com/nl
7. https://www.zivver.com/

Gemeente Houten

Bericht van Zivver

[1]logo  
Geachte heer/mevrouw,

Vanaf maart 2020 gebruikt de gemeente Houten ZIVVER om vertrouwelijke
informatie zoals persoonsgegevens, verslagen, dossiers en andere gevoelige
informatie via veilige e-mail met u uit te wisselen. Dit is nodig omdat de
huidige kanalen – zoals ‘gewone’ e-mail, fax of post – kwetsbaar zijn.

ZIVVER zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld
bij u aankomt. U kunt er dan ook zeker van zijn dat alleen u als ontvanger
deze informatie kunt lezen.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?
U ontvangt een e-mail van de gemeente Houten met een link naar een
beveiligde omgeving. Hier moet u een SMS-code of een toegangscode invoeren
om het bericht te lezen. Is het bericht beveiligd met een toegangscode,
dan ontvangt u deze apart van de afzender binnen de gemeente Houten
(bijvoorbeeld telefonisch, persoonlijk of via een brief).

Als u korte filmpjes wilt zien over hoe u een Zivver bericht ontvangt en
kunt openen, kunt u naar de volgende website gaan:
https://support.zivver.com/nl/kb/veilig-....

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons!
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele
telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig
met u blijven communiceren. U kunt wijzigingen doorgeven via uw
contactpersoon bij de gemeente, of via het adres [Gemeente Houten vraag e-mailadres].

Door voor ZIVVER te kiezen, kunnen onze cliënten en relaties erop
vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Meer informatie
over ZIVVER vindt u op www.zivver.nl en support.zivver.com.

Met vriendelijke groet,
De gemeente Houten
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [2]Help Center voor meer [3]Zivver logo footer
informatie of support.

1667921857

References

Visible links
2. https://docs.zivver.com/nl
3. https://www.zivver.com/

Bericht van Gemeente Houten

[1]Zivver logo  
Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: Woo-besluit
gemeente Houten
461055
Wat als de code niet of niet langer geldig is?
Elke verificatiecode is eenmalig geldig voor toegang tot het veilige
bericht. Als de code al een keer gebruikt of verlopen is, kan er [2]hier
een nieuwe code worden aangevraagd.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [3]Help Center voor meer [4]Zivver logo footer
informatie of support.

1667979227

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
3. https://docs.zivver.com/nl
4. https://www.zivver.com/

Message from Gemeente Houten

[1]Zivver logo  
Verification code for the secure message(s) with the subject: Woo-besluit
gemeente Houten

[2]Use code below
or copy and paste the following code
791745

By opening the message, you agree to Zivver’s [3]User Terms and [4]Privacy
Policy.
What if the code is not correct or no longer valid?
Each verification code is only valid for one-time access to the secure
message. If the code has been used before or has expired, a new code can
be requested [5]here.
The sender uses Zivver to protect your data and privacy. They will be able
to see when a message has been opened. Please note that this email is for
notification purposes only. A reply to this notification email will not
reach the sender.
Visit the Zivver [6]Help Center for more [7]Zivver logo footer
information or support.

1680601714

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
3. https://www.zivver.com/terms-and-conditi...
4. https://www.zivver.com/privacy-policy
5. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
6. https://docs.zivver.com/
7. https://www.zivver.com/

Message from Gemeente Houten

[1]Zivver logo  
Verification code for the secure message(s) with the subject: Woo-besluit
gemeente Houten

[2]Use code below
or copy and paste the following code
791745

By opening the message, you agree to Zivver’s [3]User Terms and [4]Privacy
Policy.
What if the code is not correct or no longer valid?
Each verification code is only valid for one-time access to the secure
message. If the code has been used before or has expired, a new code can
be requested [5]here.
The sender uses Zivver to protect your data and privacy. They will be able
to see when a message has been opened. Please note that this email is for
notification purposes only. A reply to this notification email will not
reach the sender.
Visit the Zivver [6]Help Center for more [7]Zivver logo footer
information or support.

1680601776

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
3. https://www.zivver.com/terms-and-conditi...
4. https://www.zivver.com/privacy-policy
5. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
6. https://docs.zivver.com/
7. https://www.zivver.com/

Message from Gemeente Houten

[1]Zivver logo  
Verification code for the secure message(s) with the subject: Woo-besluit
gemeente Houten

[2]Use code below
or copy and paste the following code
791745

By opening the message, you agree to Zivver’s [3]User Terms and [4]Privacy
Policy.
What if the code is not correct or no longer valid?
Each verification code is only valid for one-time access to the secure
message. If the code has been used before or has expired, a new code can
be requested [5]here.
The sender uses Zivver to protect your data and privacy. They will be able
to see when a message has been opened. Please note that this email is for
notification purposes only. A reply to this notification email will not
reach the sender.
Visit the Zivver [6]Help Center for more [7]Zivver logo footer
information or support.

1680601873

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
3. https://www.zivver.com/terms-and-conditi...
4. https://www.zivver.com/privacy-policy
5. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
6. https://docs.zivver.com/
7. https://www.zivver.com/

Bericht van Gemeente Houten

[1]Zivver logo  
Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: Woo-besluit
gemeente Houten

[2]Gebruik onderstaande code
of kopieer en plak de volgende code
636955

Door het bericht te openen, gaat u akkoord met Zivver’s
[3]Gebruiksvoorwaarden en [4]Privacyverklaring.
Wat als de code onjuist is of niet meer geldig is?
Een verificatiecode is slechts één keer geldig. Als u de code eerder heeft
gebruikt of onjuist is, kunt u [5]hier een nieuwe code aanvragen.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [6]Help Center voor meer [7]Zivver logo footer
informatie of support.

1692795204

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
3. https://www.zivver.com/nl/terms-and-cond...
4. https://www.zivver.com/nl/privacy-policy
5. https://app.zivver.com/l/share/5a507760-...
6. https://docs.zivver.com/nl
7. https://www.zivver.com/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Maarten Venderbosch bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.