Woo verzoek over rapport Bugelhajema Dubbelbestemming

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Noordenveld al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Hierbij doe ik verzoek tot openbaarmaking van het advies rapport van Bugelhajema.nl over de dubbelbestemming Oosterduinen. Dit rapport is vermeld in een eerder Woo verzoek ,Graag ontvang ik alle berichten erover, hieronder vallen ook sms jes . , ook de prive-smsjes van ambtenaren

Hoogachtend,

T. Jansen

Hartelijk dank voor uw bericht, uw e-mail is goed ontvangen. Dit is een
automatische reactie.
Wij zullen ervoor zorgen dat uw bericht naar de juiste medewerker of
afdeling wordt gestuurd.
U kunt het gemeentehuis ook telefonisch bereiken via 088 - 050 88 88. Wij
helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Noordenveld.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen op mijn Woo verzoek,
Wanneer kan ik een antwoordv an u verwachten, Of wacht u op de ingebrekestelling?

Hoogachtend,

T. Jansen