Woo-verzoek raamovereenkomst Aldi-vestiging Blokhoeve

Maarten Venderbosch deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Nieuwegein

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Maarten Venderbosch

Geachte Gemeente Nieuwegein,

De Wet open overheid indachtig, verzoek ik u om een kopie van de raamovereenkomst die op 7 mei 2019 door de gemeente Nieuwegein is gesloten met betrokken partijen betreffende Blokhoeve West in Nieuwegein. Meer specifiek betreft dit verzoek de voorwaarden die zijn vastgelegd voor de vestiging van een Aldi-supermarkt in dit gebied.

In het verlengde hiervan verzoek ik ook om een kopie van de tijdelijke huurovereenkomst die vorig jaar (2022) is gesloten ten behoeve van de vestiging van een nood-Aldi voor maximaal vijf jaar aan de Middelhoeve, alsmede om andere documenten zoals vergaderverslagen, notities, WhatsAppberichten, rapporten, brieven of memo's die betrekking hebben op het mogelijk maken van deze tijdelijke vestiging.

Hoogachtend,

Maarten Venderbosch

Gemeente Nieuwegein

2 bijlagen

Geachte heer Venderbosch,

 

In de bijlage treft u de ontvangstbevestiging op het door u ingediende
Woo-verzoek.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjella van Kesteren

Secretaris Commissie bezwaarschriften – Woo-Coordinator - DROP Coordinator
– Juridisch Adviseur

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

T: 14 0 30 | E: [1] [Gemeente Nieuwegein vraag e-mailadres]

Werkdagen: maandag t/m donderdag

       

 

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Nieuwegein vraag e-mailadres]

Gemeente Nieuwegein

2 bijlagen

Geachte heer Venderbosch,

 

In de bijlage treft u een brief m.b.t. het door u ingediende Woo-verzoek.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjella van Kesteren

Secretaris Commissie bezwaarschriften – Woo-Coordinator - DROP Coordinator
– Juridisch Adviseur

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

T: 14 0 30 | E: [1] [Gemeente Nieuwegein vraag e-mailadres]

Werkdagen: maandag t/m donderdag

       

 

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Nieuwegein vraag e-mailadres]

Maarten Venderbosch

Geachte Kesteren-Kuilenburg van, Marjella,

Hartelijk dank voor het tussentijdse bericht.

Wat betreft punt 1: Het gaat dan inderdaad om de raamovereenkomst van 2021. Maar omdat ik me afvraag of en onder welke eventuele voorwaarden er in de eerste versie van de raamovereenkomst wordt gesproken over een tijdelijke supermarkt, ben ik evengoed geïnteresseerd in de overeenkomst van 2019. Met andere woorden: zeker die van 2021, indien mogelijk en relevant ook die van 2019 .

Wat betreft punt 3: De tekst onder punt 3 die begint met 'andere documenten zoals' houd ik graag overeind, want bewust breed geformuleerd. Maar dan nu beperkt tot de kalenderjaren 2019, 2020, 2021 en 2022.

Hoogachtend,

Maarten Venderbosch

Gemeente Nieuwegein

4 bijlagen

Geachte heer Venderbosch,

 

In de bijlagen treft u het besluit op het door u ingediende verzoek op
grond van de Wet open overheid.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjella van Kesteren

Secretaris Commissie bezwaarschriften – Woo-Coordinator - DROP Coordinator
– Juridisch Adviseur

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

T: 14 0 30 | E: [1] [Gemeente Nieuwegein vraag e-mailadres]

Werkdagen: maandag t/m donderdag

       

 

References

Visible links
1. mailto: [Gemeente Nieuwegein vraag e-mailadres]