Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Alka Verstappen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

woonvergunning adres Nutsstraat 17 B, 9601 CP Hoogezand (voormalige sportschool)

Het wachten is nu op Alka Verstappen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Midden-Groningen,
sinds enige tijd wordt het pand aan de Nutsstraat 17 B (de voormalige sportschool) bewoond door ca 5 tot 8 personen. op dit pand is voor zover bekend geen woonbestemming. Het pand staat in het Oosterpark, is in eigendom van dhr. Ronald Bier en wordt verhuurd aan de huidige bewoners. Ik heb gehoord dat er inmiddels een gedeeltelijke woonbestemming op dit pand door de Gemeente is afgegeven. Ik wil graag deze stukken inzien.

Hoogachtend, Alka Verstappen

Gemeente Midden-Groningen

2 bijlagen

  • Attachment

    Ontvangstbevestiging en verzoek verzuimherstel Wob verzoek A.Verstappen 858151 1.0.Pdf.pdf

    68K Download View as HTML

  • Attachment

    WOB verzoek inzage stukken woonbestemming Nutsstraat 17B Hoogezand 813115 1.0.Pdf.pdf

    76K Download View as HTML

Geachte mevrouw Verstappen,

Bijgaand ontvangt een brief inzake uw Wob-verzoek.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

J.J. Woo
Juridisch medewerker
Gemeente Midden-Groningen

Wilt u bij een reactie op dit bericht het onderwerp-veld niet wijzigen? Uw
reactie komt dan direct op de juiste plaats terecht.

Gemeente Midden-Groningen

1 bijlage

Geachte mevrouw Verstappen,

 

In bovenvermeld dossier zend ik u bijgaande brief. Kortheidshalve verwijs
ik u naar de inhoud.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
Denise de Jong
Juridisch adviseur
T 06 – 11 62 54 56
Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand
Website www.midden-groningen.nl
Twitter www.twitter.com/middengroningen
Facebook www.facebook.com/middengroningen

 

 

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Alka Verstappen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.